”Vi har haft Anette Helgesson som föreläsare genom en filmad föreläsning på ca 30 minuter om JallaTillsammans och varit nöjda. Flera av åhörarna tyckte att det fanns mycket i innehållet som de direkt kunde använda och en av deltagarna gick direkt upp i biblioteket för att låna böcker att börja bokcirkla med i sin introduktionsklass på högstadiet. Inspiration som direkt blev något konkret på en helt ny plats.”
Sara Wijk, ve
rksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

 

Annons